CONCORDIA CUP 2019

Concordia cup 2019.jpg

Obzirom na izvrsne rezultate dosadašnjih turnira – kako na odazivu ekipa i publike tako i na samoj kvaliteti turnira cilj i zadatak je podići turnir na viši nivo.
Za 2019. godinu predvidili smo širenje turnira na više kategorija.
Turnir će se održati u lipnju 2019. -točan termin ćemo objaviti naknadno.
Uskoro opširnije……